Pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“ numatoma finansuoti šias veiklas:
1. Vietos plėtros strategijų rengimas;
2. Vietovės tiriamųjų studijų vykdymas, remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti;
3. Gyvenamosios vietovės bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą (renginių organizavimas, kitų informavimo ir viešinimo priemonių kūrimas, vykdymas);
4. Miesto vietos veiklos grupės valdymo organų atstovų, darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia vietos plėtros strategijai parengti.

Galimi pareiškėjai – Miesto vietos veiklos grupės.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 3996,00
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: 239760,00

Paraiškos gali būti teikiamos nuo 2015-06-11 8:30 val.
Paraiškos gali būti teikiamos iki 2015-08-28 16:00 val. (Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.).

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo dienos.

Daugiau infrmacijos rasite ČIA

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments