Strategijų rengimas

Blue-Ocean-StrategyStrateginis planavimas mums, tai pagrindinių ilgalaikių tikslų ir uždavinių suformulavimas, veiksmų kurso parinkimas ir išteklių, reikalingų šiems tikslams įgyvendinti paskirstymas.

Teikiame strateginio planavimo paslaugą, rengiame strategijas miesto ir kaimo vietos veiklos grupėms. Taip pat konsultuojame strategijų rengėjus su strategija susijusiais klausimais:
1. Šalies ir/ar regiono strateginių dokumentų analizė;
2. Duomenų, nustatančių bendruomenės poreikiais, galimybėmis ir esama situacija analizavimas;
3. SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizė.
4. Vizijos, misijos, atsižvelgiant į bendruomenės atstovų tikslus, poreikius “išgryninimas”;
5. Prioritetų, priemonių ir veiksmų schemos sudarymas;
6. Strategijos įgyvendinimo išteklių planavimas
7. Strategijos įgyvendinimas;
8. Strategijos viešinimas:
9. Strategijos stebėsena, rezultatų analizė.

AKTUALU VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ RENGĖJAMS – MIESTŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖMS!
UAB “Magvita” teikia ne tik pilną strategijos rengimo paslaugą, bet ir konsultuoja strategijų rengėjus tokiu intensyvumu, koks yra būtinas klientui.
Atsižvelgiant į klientų poreikį, ir šiuo metu vykdomą vietos plėtros strategijų rengimą, miesto vietos veiklos grupėms, siūlome 3 populiariausius šios paslaugos paketus – bendrasis, vidutinis, strateginis:

Bendrasis paslaugų paketas – kaina nuo 800 Eur.
Paketą sudaro 26  konsultavimo valandos+strateginio dokumento įvertinimas. Konsultacijos teikiamos šiais klausimais:
– miesto strateginių duomenų surinkimo, analizės ir poreikio nustatymo klausimais;
– SSGG (stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės) analizės klausimais
– strateginio dokumento rengimo klausimais;
– paraiškos rengimo klausimais.
– kitais, su strategijos rengimu susijusiais klausimais
– kliento parengto strateginio dokumento peržiūra,  įvertinimas, rekomendacijos korekcijai.

Vidutinis paslaugų paketas – kaina nuo 1500 Eur.
Paketą sudaro 35 konsultavimo valandos + dalinis dokumentų rengimas:
– konsultavimas visais, su strategijos rengimu susijusiais klausimais;
– strateginio dokumento formavimas, pagal kliento pateiktus duomenis, dokumentus, apklausų rezultatus ir kitus “žalius” duomenis
– paraiškos parengimas pagal Europos socialinio fondo, projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Strateginis paslaugų paketas – kaina nuo 3800 Eur.
Paketą sudaro:
– neribotas konsultavimo valandų skaičius su strategijos rengimu susijusiais klausimais;
– tiriamosios studijos organizavimas, duomenų rinkimas;
– strateginio dokumento parengimas;– dalyvavimas vietos veiklos grupės narių susirinkimuose;
– paraiškos parengimas pagal Europos socialinio fondo, projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Paketų turinys ir kaina gali būtų derinama, atsižvelgiant į kliento poreikius.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments