Įmonių steigimas/pertvarkymas/duomenų keitimas

Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis:

– uždarąsias akcines bendroves (steigimo kaina nuo 300 Eur (kaina priklauso nuo įstatinio kapitalo dydžio));
– viešąsias įstaigas (steigimo kaina nuo 150 Eur);
– mažąsias bendrijas (steigimo kaina nuo 120 Eur);
– asociacijas (steigimo kaina nuo 140 Eur);
– juridinių asmenų filialus ir atstovybes (steigimo kaina nuo 150 Eur);.

Jums reikės tik sutartu laiku elektroniniu ar įprastuoju būdu pasirašyti Jūsų steigiamos Bendrovės steigimo dokumentus ir atsiimti įsteigtos Bendrovės dokumentus, visa kita profesionaliai ir kokybiškai atliks mūsų įmonėje dirbantys specialistai. Į nurodytą kainą įskaičiuoti visi susiję mokesčiai, dokumentų parengimas, antspaudas. Įmonės steigimas užtrunka nuo 1 iki 5 dienų.

Taip pat atliekame įmonių pertvarkymo, tai yra – juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo darbus, juridinis asmuo nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pakinta tik jo teisinė forma (individuali įmonė tampa UAB, asociacija – viešąja įstaiga ar pan.), tai neįtakoja bendrovės turto, teisių ir pareigų.
Taip pat informacijos/duomenų apie įmonę keitimus – pavadinimo, įstatų (nuostatų), registracijos adreso, įstatinio kapitalo ir kitus keitimus.

Taip pat galime konsultuoti įmonės steigimo klausimais arba tiesiogiai konsultuoti ir apmokyti įmonės steigimo, duomenų keitimo procedūros atlikimo darbų, taip pat deklaracijų teikimo kontroliuojančioms įstaigoms klausimais. Įmonių pertvarkymo darbų ir duomenų apie įmonę pakeitimo paslaugų, konsultacijų apimtis ir kaina derinama.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į projektų vadovę Gitaną Kazokevičiūtę, tel.: +370 612 29012 arba el. paštu: gitana@magvita.lt

 

 

Facebook Comments