Įmonių steigimas, pertvarkymas

Keičiame UAB įstatus dėl valiutos pasikeitimo iš litų į eurus
Paslauga teikiama on-line būdu, nepaisant kokiame mieste yra Jūsų įmonė!
Paslaugos kaina 45 Eur, be jokių papildomų mokesčių!

Įmonių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., akcijos ir obligacijos turi būti perskaičiuojamos iš litų į eurus pagal 3,45280 LTL už 1 EUR kursą. Perskaičiuojant akcijos nominalią vertę tos pačios klasės ir nominalios vertės akcijų nominalių verčių suma litais turi būti dalijama iš 3,45280, o gauta suma dalijama iš akcijų skaičiaus. Gauta akcijos nominali vertė turi būti apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Tuo tarpu įstatinio kapitalo dydžio eurais apskaičiavimas gali būti atliekamas padauginus gautą nominalią akcijos vertę eurais iš akcijų skaičiaus. Perskaičiuojant apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.
Perskaičiuoti įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę į eurus bei pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui atitinkamai pakeistus įstatus bendrovė gali iki šių metų gruodžio 31 d. Įstatymas numato, kad sprendimas pakeisti įstatus dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus turi būti priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo. Šis sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį bus gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų už negu prieš.
Mūsų įmonės specialistai teikia įstatų keitimo ar akcijų/įstatinio kapitalo perskaičiavimo paslaugą, bei teikia konsultacijas susijusiais klausimais. Paslauga atliekama ON-LINE (nuotoliniu būdu), kuomet klientas naudojasi mobiliuoju parašu (jį nesunkiai galite gauti nuėję į savo mobilaus ryšio operatoriaus saloną su asmens dokumentu, jis kainuoja ~1 Eur.).
Paslaugos kaina – nuo 45 Eur, be jokių papildomų mokesčių!!!Steigiame įvairių teisinių formų juridinius asmenis:

– uždarąsias akcines bendroves (steigimo kaina 230 Eur)*;
– viešąsias įstaigas (steigimo kaina 140 Eur)*;
– mažąsias bendrijas (steigimo kaina 180 Eur)*;
– asociacijas (steigimo kaina 140 Eur)*;

Steigiant įmonė Jums nereikės niekur važiuoti, nešti dokumentus notarui, registrų centrui, tuo metu Jūs galėsite užsiimti įprastine sau veikla, visus darbus susijusius su įmonės registravimu už Jus atliks mūsų specialistai.
Ką Jums reikia turėti/žinoti norint įsteigti įmonę:
1. Įmonės juridinią formą, kuo skiriasi ir kuo geriau UAB nuo MB, asociacija nuo VšĮ, galite pasikonsultuoti su mumis, tai įeina į paslaugos kainą.
2. Įmonės pavadinimą, arba kelis jų variantus. Pavadinimas privalo būti lietuvių arba lotynų kalba.
3. Žinoti kas bus steigėjai, akcininkai/dalininkai/savininkai.
4. Jei steigiate UAB ar MB – kaip tarp akcininkų/pajininkų išsidėlios akcijos/pajai.
5. Jei steigiate UAB – koks kiekvieno akcininko įnašas įstatiniam kapitalui, koks tinkamiausias bankas, įstatinio kapitalo dydis. Minimalus įstatinio kapitalo dydis – 2 800 Еur.
6. Žinoti kur registruosite įmonę, tam reikės patalpų savininko(-ų) sutikimo.
7. Turėti mobilųjį parašą. Jį nesunkiai galite gauti nuėję į bet kurį savo mobilaus ryšio operatoriaus saloną su asmens dokumentu, jis kainuoja ~1 Eur.
8. Ir viskas! Visa kita mūsų užduotis.

*Į nurodytą kainą įskaičiuoti visi susiję mokesčiai, dokumentų parengimas. Įmonės steigimas užtrunka nuo 1 iki 5 dienų.


Taip pat atliekame įmonių pertvarkymo, tai yra – juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo darbus, juridinis asmuo nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pakinta tik jo teisinė forma (individuali įmonė tampa UAB, asociacija – viešąja įstaiga ar pan.), tai neįtakoja bendrovės turto, teisių ir pareigų.
Taip pat informacijos/duomenų apie įmonę keitimus – pavadinimo, įstatų (nuostatų), registracijos adreso, įstatinio kapitalo ir kitus keitimus.


Konsultuojame įmonės steigimo klausimais arba tiesiogiai konsultuojame ir apmokome įmonės steigimo, duomenų keitimo procedūros atlikimo darbų, taip pat deklaracijų teikimo kontroliuojančioms įstaigoms klausimais. Įmonių pertvarkymo darbų ir duomenų apie įmonę pakeitimo paslaugų, konsultacijų apimtis ir kaina derinama.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments