Darbuotojų atranka

Mūsų personalo atrankos specialistai atlieka darbuotojų (kvalifikuotų specialistų, vadovų) paieškas pagal Jūsų pageidaujamą atrankos modelį. Darbuotojų atrankas pradedame nuo pažinties Jūsų su įmone, reikiamos darbo vietos aprašymo iki susitikimo su tinkamiausiais kandidatais. Susistikimo su kandidatais metu naudojame įvairias testavimo metodikas (psichologinio, socialinio, gebėjimų ir panašias, atsižvelgiant į iškeltus reikalavimus darbo vietai), renkame rekomendacijas, vertinamas darbuotojo tinkamumas konkrečioms pareigoms užimti. Užsakovui pateikiame išsames ataskaitas apie darbuotojo tinkamumą, gebėjimus, potencialą, adaptavimosi naujoje darbo vietoje rekomendacijas.

Taip pat vykdome esamų darbuotojų vertinimą, kai siekiama įvertinti skyraus darbuotojų vaidmenį komandoje, išspręsti iškilusias problemas ir padidinti darbo efektyvumą; vidinę darbuotojų atranką, kai siekiama panaudoti turimus įmonės žmogiškuosius išteklius – dėl laisvos pozicijos įmonėje, atrankoje dalyvauja joje dirbantys žmonės.

Vykdome vidinius darbuotojų tyrimus, apklausas, kai siekiama nustatyti darbutojų pasitenkinimo darbu lygį ar taikyti efektyvesnę darbuotojų motyvacijos sistemą.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

Facebook Comments