Naujienos

subpage_banner_latest_news

Apie mus rašo!
2016-08-18
Darbas su kaimo bendruomenėmis yra visiškai kitoks, čia visada svarbiausia artumas ir bendravimas. Konsultuoti kaimo bendruomėnes tai užmegsti sąntykį, ilgalaikį, artimą, tvirtą. Tokį sąntykį jau senai užmezgėm su Josvainių bendruomenės centru, labai juo didžiuojamės, o apie paskutinį bendrą projektą galite paskaityti ČIA
Turime gerų žinių visiems, teikusiems paramą pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“!
2016-08-01
Liepos 29 dieną baigėsi paraiškų jaunųjų ūkininkų įsikūrimui rinkimas. Informuojame, kad visoms pateiktoms paraiškoms lėšų pakanka ir jos bus vertinamos.

Informuojame, kad sudaryta pirmumo eilė dėl
paramos smulkiesiems ūkiams.
2016-06-16
Nacionalinė mokėjimo agentūra skelbia, kad ne visoms sudarytoje pirmumo eilėje esančioms paraiškoms užteko paramos lėšų – šiuo metu į paramą galės pretenduoti tie pareiškėjai, kurių paraiškos surinko 65 ir daugiau prioritetinių balų. Tačiau, svarbu pažymėti ir tai, kad paraiškų surinkusių 95-65 balus prašoma suma yra 2 520 374 Eur, o tai yra beveik 1,5 mln. eurų mažiau, nei skirta šiai priemonei finansuoti. Todėl pareiškėjams, kurių paraiškos surinko 60 balų vis dar išlieka tikimybė sulaukti finansavimo jeigu bus atmesta ar išregistruota dalis paraiškų, surinkusių daugiau balų.

Susipažinti su paraiškų prioritetinės eilės sąrašu galima čia.


Pakeisti Jaunųjų ūkininkų pirmumo balai 2016 m. kvietimui
2016-05-16
2016 m. balandžio 28 d. Žemės ūkio ministerijoje vyko suinteresuotųjų institucijų atstovų posėdis dėl priemonės „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių nuostatų aptarimo. Vieni iš esminių Programos pakeitimų tapo didžiausios paramos sumos sumažinimas iki 40 000 Eur ir pirmumo balų panaikinimo ūkiams, kurie kuriami iš nepadalintų valdų.
Posėdžio metu buvo pritarta tokiems pirmumo kriterijams, tačiau atsižvelgiant į posėdžio metu išsakytas pastabas, kriterijai dar gali būti koreguojami:

1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip (apvalinama iki sveiko skaičiaus):
1.1. nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur suteikiama 4 balai;
1.2. nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur – 8 balai;
1.3. nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur – 12 balų;
1.4. nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur – 16 balų;
1.5. nuo 50 001 Eur ir daugiau – 20 balų.
2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir/arba rekonstrukciją, ir/arba kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra nemažiau kaip 50 proc., tinkamų finansuoti išlaidų sumos – suteikiami 5 balai.
3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis, kai:

3.1. pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
3.1.1. nuo 6 iki 11,99 SGV suteikiama 4 balai;
3.1.2. nuo 12 iki 17,99 SGV – 8 balai;
3.1.3. nuo 18 iki 22,99 SGV – 12 balų;
3.1.4. nuo 23 iki 28,99 SGV – 16 balų;
3.1.5. nuo 29 SGV ir daugiau – 20 balų;
3.2. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;

3.3. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;
3.3.2. nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.
4. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas, kuris yra išduodamas vieninjančiosios organizacijos, pvz: Žemės ūkio rūmai), – suteikiama 5 balai (iki šiol tokio prioriteto nebuvo);

5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos – suteikiama 10 balų.
6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):
6.1. iki 30 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – 5 balai.
7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 10 balų.

8. Prašoma mažesnės paramos sumos:
8.1. nuo 15 proc. iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos – suteikiama 10 balai (ankstesniame kvietime buvo skiriama 5 balai);
8.2. per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos – 15 balų (ankstesniame kvietime buvo skiriama 10 balų);
9. projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 5 balai (ankstesniame kvietime šio prioriteto nebuvo).
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomųjų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Primename, kad paraiškos pagal šią priemonę bus renkamos nuo liepos 1 d. Taisyklių tikimasi sulaukti birželio pirmąją savaitę.
Daugiau informacijos apie priemonę galite rasti ČIA.


Svarbu planuojantiems teikti paraiškas verslo pradžiai kaime
2016-05-06
Informuojame, kad ir vėl pakeistas laikas, kurio metu bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ (prašoma suma iki 50 000 Eur, intensyvumas – 100 proc.). Pirmą kartą paraiškos pagal šią priemonę turėjo būti renkamos praėjusių metų pabaigoje, antrą kartą šių metų liepos mėnesį, o dabar planuojama jas rinkti šių metų lapkričio 2 d. iki gruodžio 16 d.


Patvirtintos žemės ūkio investicinių projektų taisyklės
2016-04-18
Žemės ūkio ministerija patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles.
Kvietimas pagal šią priemonę planuojamas gegužės 2 – birželio 30 dienomis. Daugiau informacijos apie šią priemonę galite rasti
ČIA.


Sudaryta pirmumo eilė pretenduojantiems gauti paramą asbesto stogų keitimui
2016-04-08
NMA specialistai atliko gautų paraiškų pagal priemonę „Asbestinių stogų dangos keitimas“ administracinį tikrinimą ir sudarė preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę. Primename, kad paraiškos buvo renkamos nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. Per šį laikotarpį buvo pateiktos 1368 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 2,72 mln. eurų.
Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 931 000 eurų paramos lėšų.
Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinio tikrinimo metu buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 809 paraiškos, surinkusios nuo 50 iki 100 balų (įskaitytinai).


Svarbu teikusiems paraiškas pagal priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ ir „Miško veisimas“
2016-04-05
NMA preliminariais duomenimis skelbia, kad paraiškų rinkimo metu, pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (paraiškos, kai prašoma paramos suma neviršija 50 000 eurų)“ buvo pateikta 721 paraiška, kurioje prašoma 29,37 mln. eurų paramos.
Pagal KPP priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, preliminariais duomenimis paraiškų rinkimo laikotarpiu buvo pateiktos 128 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 2,69 mln. eurų.
Nei vienai iš šių priemonių pirmumo eilė nebus sudaroma, tai reiškia, kad jeigu paraiškos parengtos tinkamai, atsižvelgiant į taisykles, visos jos bus pradėtos vertinti netrukus.


Svarbi informacija dėl gyventojų, 2015 m. gautų pajamų ir turto deklaravimo
2016-03-22
Prasidėjo Lietuvos gyventojų 2015 metais gautų pajamų ir turto deklaravimas. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI) viršininkė Judita Stankienė atkreipia žemės ūkio veiklos pajamų gavusių asmenų dėmesį, kad nebereikia deklaruoti tėvų, brolių, seserų, vaikaičių ir senelių dovanoto nekilnojamojo turto, gautų palūkanų už indėlius bankuose, jei sutartys dėl šių indėlių buvo sudarytos iki 2013 m. gruodžio 31 d., palūkanų iš ne nuosavybės vertybinių popierių, jei jie buvo įsigyti iki 2013 m. gruodžio 31 d. žemės ūkio veiklos pajamų, gautų iš Lietuvos įmonių, jeigu šias pajamas gavęs gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Gyventojai nuomoję žemę ir gavę žemės nuomos pajamų, turi deklaruoti gautas pajamas ir sumokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį iki šių metų gegužės 2 dienos. 2015 m. gautas pajamas iš žemės ūkio veiklos deklaruoti privalo: pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojais įregistruoti ar privalantys jais registruotis ūkininkai; Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravę ūkį Ūkininkų ūkio registre bei jų partneriai; kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai. Deklaruoti pajamas taip pat privalo PVM mokėtojais neįregistruoti ir neprivalantys jais registruotis ūkininkai, partneriai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, 2015 m. iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje gavę daugiau kaip 3 000 eurų žemės ūkio veiklos pajamų.
Šiemet yra keletas naujovių, bendrų visiems gyventojams, kurios padės dar greičiau ir lengviau deklaruoti pajamas. Elektroninio deklaravimo sistema (EDS) šiemet pirmą kartą atskirai nurodo, kokią sumą gyventojas turi sumokėti/susigrąžinti. Taip pat pirmą kartą VMI pažymose ir preliminariose deklaracijose pateikia informaciją apie automobilių pirkimo ar pardavimo sandorių sumas, jei dėl šių sandorių reikia sumokėti mokestį, be to, pažymose bus pateikiama informacija iš turimų duomenų apie nekilnojamojo turto įsigijimo kainą.
Valstybinė mokesčių inspekcija aiškina, kad deklaruojant turtą metinėje turto deklaracijoje nekilnojamojo ar kilnojamojo daikto vertę reikia nurodyti pagal jo įsigijimo kainą, o jeigu ji labai skiriasi nuo rinkos, reikia įrašyti rinkos vertę. Anot Valstybinės mokesčių inspekcijos, vertės skirtumas laikomas dideliu, kai viršija 50%.


Ūkio ministerija kviečia įmones teikti paraiškas daliniam palūkanų kompensavimui gauti
2016-03-09
Dėl palūkanų kompensavimo gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės arba pramonės įmonės, kurios ne anksčiau kaip nuo 2015 m. spalio 1 d. su finansų įstaiga pasirašė ar pasirašys finansavimo sutartį ir nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. mokės (mokėjo) palūkanas. Priklausomai nuo finansavimo sandorio tipo labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms planuojama kompensuoti nuo 50 iki 95 proc. per 36 mėnesius finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų. Pramonėms įmonėms bus kompensuojama iki 100 proc. palūkanų, sumokėtų per 60 mėnesių. Bendra vienai įmonei suteiktos de minimis pagalbos suma negali viršyti 200 tūkst. eurų per 3 finansinių metų laikotarpį (kelių transporto sektoriaus įmonei per trejus fiskalinius metus – 100 tūkst. eurų). Tie pareiškėjai, kurie yra pasirašę paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartis su finansų įstaiga nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2016 m. vasario 29 d., paraiškas „Invegai“ privalo pateikti iki 2016 m. gegužės 31 d. Priešingu atveju šie pareiškėjai nuo 2015 m. spalio 1 d. finansų įstaigai sumokėtų palūkanų susigrąžinti negalės, o palūkanos bus kompensuojamos nuo paraiškos „Invegai“ pateikimo dienos. Paraiškas iš dalies kompensuoti palūkanas įmonės gali teikti „Invegai“ iki 2020 m. spalio 31 d., o palūkanas numatoma kompensuoti iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos rasite ČIA  ir ČIA.


Visos veikiančios asociacijos privalo pateikti finansinių ataskaitų rinkinį
2016-03-06
Informuojame, kad 2015-04-23d. pasikeitė Asociacijų įstatymas, kuriuo nuostatos reglamentuoja, jog visoms bendruomeninėms ir NVO organizacijoms (asociacijoms) būtina į VĮ Registrų centrą kasmet iki 04-30 d. pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus. LR Asociacijų įstatymą (ir pasikeitusias 8, 9 ir 10 str. nuostatas) rasite čia, aktualų Nutarimą dėl Juridinių asmenų registro nuostatų pakeitimo ( XI skirsnis 120p. ir 120.15p.) pakeitimo, rasite čia.
Ką reikia žinoti norint pateikti finansinių ataskaitų rinkinį:
1) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos (t.y. iki balandžio 30 d.) visuotinio narių susirinkimo sprendimu patvirtinti asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį t.y. balansą, veiklos rezultatų ataskaitą bei aiškinamąjį raštą (LR Asociacijų įstatymo III sk.8 str., 5 p.).

2) VĮ Registrų centrui šis metinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti pateiktas per 30 d. nuo momento, kai patvirtinamas įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato kitaip (Juridinių asmenų registro nuostatų XI skirsnio 123 p.).
Finansinių ataskaitų rinkinį asociacijoms galime parengti mes ir jį pateikti registrų centrui internetu. Šios paslaugos trukmė – 2-5 dienos, kaina priklauso nuo asociacijos vykdomos veiklos, gautų pajamų, apskaitos politikos, orientacinė kaina – 35-70 Eur.


Dažnai užduodami klausimai dėl finansavimo asbestinio stogo keitimui.
2016-02-04
Kaip jau žinote, nuo vasario 1 d. iki kovo 31 dienos renkamos paraiškos kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų asbesto stogo dangai keisti (daugiau apie tai ČIA). Pastebėjome, kad neretai žmonės yra neteisingai informuoti dėl šios priemonės, todėl pateikiame atsakymus į dažniausiai pasitaikančius klausimus, gabūt jie atualūs ir Jums:
1. Ar parama teikiama tik pensinio amžiaus žmonėms?

Ne, parama gali būti teikiama visiems, vyresniems nei 18 metų kaime gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims.
2. Аr tiesa, kad negaliu gauti paramos, jei kaime gyvenu trumpiau nei 5 metus?
Ne, paramos galite prašyti net jeigu šiandien deklaravote savo gyvenamąją vietą kaime, tačiau jeigu gyvenamąją vietą deklaravote kaimo vietovėje ilgiau kaip vienerius metus – gausite prioriteto taškų, kurie svarbūs skiriant paramą.
3. Аr paramos skyrimui turi įtakos kartu gyvenančių asmenų skaičius (kuo daugiau, tuo geriau)?
Iš dalies. Tai turi įtakos tik šiais atvejais: jeigu pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena kartu); jeigu kartu su pareiškėju gyvena žmogus turintis vidutinį ar sunkų neįgalumo laipsnį, 0-55 proc. darbingumą, pensinio amžiaus amžiaus žmogus arba kartu su pareiškėju gyvena mažametis vaikas (iki 12 metų amžiaus).
4. Ar parama gali būti skiriama ūkiniams pastatams?
Ne, parama skiriama tik gyvenamųjų pastatų stogo dangai keisti.
5.  Ar galiu keisti tik dalį stogo? Ar parama skiriama stogo apšintinimui taip pat?
Ne, dalies stogo keisti negalima, privalu keisti visą stogą. Ne, stogo šiltinimui parama neskiriama. Ši parama skiriama tik asbestiniai stogo dangai pakeisti. Tinkamomis išlaidos laikomos šios išlaidos:
– asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos;
– statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos.
– kitos statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti.
Netinkamos finansuoti išlaidos:
– stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti;
– statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu ir t.t.
6. Ar galiu įsigyti tik statybines medžiagas, o stogo dangą pasikeisti pats?
Ne, darbai turi būti atliekami šiuos darbus vykdančių specialistų.
7. Аr pakanka pateikti dokumetus ir jau galiu būti tikras, kad gausiu paramą stogo dangai?
Ne visai taip. Tai labai priklauso nuo to, kiek pirmumo balų Jums pavyko surinkti. Privalu surinkti bent 30 pirmumo balų, tačiau surenkant 30-40 balų išlieka rizika paramos negauti, jei bus surinkta daug paraiškų šiam finansavimui ir kiti pareiškėjai surinks daugiau pirmumo balų. Tačiau jei pavyksta surinkti 50 ir daugiau balų, Jūsų galimyės gerokai didesnės. Nėra jokios kitos paraiškų vertinimo ir finansavimo skyrimo/neskyrimo sistemos, tik ši balų sistema. Todėl rengiant paraišką būtinai paprašykite savo konsultanto suskaičiuoti Jūsų balą. Pirmumo balai pateikiami šioje lentelėje:
http://www.magvita.lt/wp-content/uploads/2016/01/Untitled.png


Paraiškas pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ (investiciniai projektai) ūkininkai galės teikti dviem etapais
2016-02-01
Kaip praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra, ūkininkai, siekiantys gauti paramą investiciniams projektams, pagal  KPP priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paraiškas teiks dviem etapais. Pirmuoju paraiškų rinkimo etapu, kovo mėnesį, paramos galės kreiptis tik smulkūs ir vidutiniai ūkiai (kurių ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur. o prašoma paramos suma neviršys 50 000 Eur), o nuo balandžio mėnesį – visi ūkiai (didžiausia įmanoma paramos suma antro šaukimo pareiškėjams – 200 tūkst. eurų. Parama mažiems ūkiams bus teikiama supaprastinta tvarka.
Standartinės produkcijos kriterijus I pusmečio paraiškoms bus vertinamos remiantis sausio 1 d. duomenimis, II pusmečio – birželio 30 d. duomenimis, kuriuos teikia ŽŪVIC. Pareiškėjams pažymų teikti nereikės.


Daugiau kaip 62 mln. Eur darbuotojų mokymams
2016-01-25
Netrukus (planuojama II-ąjį šių metų ketvirtį) ūkio ministerija paskelbs Kompetencijų vaučerio kvietimą, kuriam planuojama paskirstyti 62 841 381 eurųPriemonės tikslas – sudaryti dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra ne trumpiau kaip vienerius metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės. Pareiškėjas turi būti  privatus juridinis asmuo arba valstybės (savivaldybės) įmonė ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo momento mokėjęs Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokas. Projekto metu galės būti kompensuojamos su darbuotojo kompetencijos ugdymo programa susijusios išlaidos. Vienam projekto vykdytojui per 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 500 eurų vienam darbuotojui. Finansavimo intensyvumas:
1. jei pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – 70 proc. Aprašo 2 priede nurodytų fiksuotųjų įkainių. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
2. jei pareiškėjas yra vidutinė įmonė – 60 proc. Aprašo 2 priede nurodytų fiksuotųjų įkainių. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
3. jei pareiškėjas yra didelė įmonė – 50 proc. Aprašo 2 priede nurodytų fiksuotųjų įkainių. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
4. jei pareiškėjo darbuotojas yra neįgalusis – pareiškėjui gali būti papildomai suteikta 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų didžiausio pagalbos intensyvumo už neįgalųjį darbuotoją.
Mokymus galės teikti ūkio ministerijos šiuo metu rengiamoje sistemoje registruoti mokymų tiekėjai.
Pareiškėjams mokymų prašymų teikti nereikės. Parama bus pervedama paraiškos teikėjui, kuriam, pagal mokymų teikėjų teikiamas ataskaitas, bus kompensuojamos už ketvirtį patirtos išlaidos. Paraiškos parengimo kaina – nuo 300 Eur (kaina bus tikslinama, atsižvelgiant į pakeitimus taisyklėse).


Įmonių, įregistruotų iki 2014 m. gruodžio 31 d., dėmesiui!
2016-01-18
Įmonių, įsteigtų iki 2014 m. gruodžio 31 d., akcijos ir obligacijos turi būti perskaičiuojamos iš litų į eurus pagal 3,45280 LTL už 1 EUR kursą. Perskaičiuojant akcijos nominalią vertę tos pačios klasės ir nominalios vertės akcijų nominalių verčių suma litais turi būti dalijama iš 3,45280, o gauta suma dalijama iš akcijų skaičiaus. Gauta akcijos nominali vertė turi būti apvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio. Tuo tarpu įstatinio kapitalo dydžio eurais apskaičiavimas gali būti atliekamas padauginus gautą nominalią akcijos vertę eurais iš akcijų skaičiaus. Perskaičiuojant apvalinimas atliekamas pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.
Perskaičiuoti įstatuose nurodytą įstatinio kapitalo dydį ir akcijų nominalią vertę į eurus bei pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui atitinkamai pakeistus įstatus bendrovė gali iki šių metų gruodžio 31 d. Įstatymas numato, kad sprendimas pakeisti įstatus dėl įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo bei akcijų nominalios vertės perskaičiavimo į eurus turi būti priimtas visuotinio akcininkų susirinkimo. Šis sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį bus gauta daugiau susirinkime dalyvaujančių akcininkų balsų už negu prieš.
Mūsų įmonės specialistai teikia įstatų keitimo ar akcijų/įstatinio kapitalo perskaičiavimo paslaugą, bei teikia konsultacijas susijusiais klausimais. Paslauga gali būti atliekama ON-LINE (nuotoliniu būdu), jeigu klientas naudojasi mobiliuoju parašu arba tiesioginiu, keičiant įstatus, naudojantis notaro paslaugomis. Paslaugos kaina – nuo 50 Eur.


Nuo 2016 metų galiojantys svarbiausi mokesčių pakeitimai
2016-01-04
Pajamų mokestis:
1. Asmenys, turintys nekilnojamojo turto, kuriame nėra deklaravę savo gyvenamosios vietos ir norintys jį parduoti nemokėdami gyventojų pajamų mokesčio, turės tokį turtą išlaikyti 10 metų, vietoj anksčiau buvusių 5 metų.
2. Gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršija minimalios mėnesinės algos (nuo 2016 m. – 350 Eur), neapmokestinama pajamų dalis bus padidinta nuo 166 iki 200 Eur. Papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris taikomas nepilnamečius vaikus auginantiems tėvams, padidėja du kartus – iki 120 Eur už kiekvieną vaiką.
3. Neapmokestinamų pajamų iš akcijų, obligacijų, investicinių fondų vienetų ir kt. pardavimo ir palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius ir indėlius riba nuo 3.000 Eur mažėja iki 500 Eur.
Mokesčių administravimas
4. Bendrovės gyventojų mokesčių permoka galės mažinti kitų mokesčių nepriemokas.

5. Iki 2016 m. birželio 30 d. mokesčių mokėtojai turės informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų, įsigyto turto, taip pat ir paskolintų lėšų įsigijimo šaltinius. Šios informacijos nereikės teikti, jeigu ji jau buvo deklaruota anksčiau įstatymų nustatyta tvarka. Nepateikus šios informacijos iki 2016 m. birželio 30 d., į vėliau pateiktą informaciją nebus atsižvelgiama vertinant mokesčių mokėtojo mokestines prievoles.
6. Minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2016 m. sausio 1 d. padidės nuo 325 iki 350 Eur. Nuo 2016-ųjų nustatytas minimalus valandinis atlygis – 2,13 Eur.
Mokesčių administravimo įstatymas
7. Mokesčius išskaičiuojantys asmenys privalės deklaruoti gyventojams nuo 2016 m. sausio 1 d. išmokėtas tokias pajamų mokesčiu neapmokestinamas išmokas:
• į komandiruotę išsiųstiems savo darbuotojams mokamus dienpinigius;
• išmokėtas padidėjusias išlaidų kompensacijas darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimu arba yra kilnojamojo pobūdžio;
• darbuotojams išmokėtus prizus, kurių vertė per mokestinį laikotarpį neviršija 200 Eur;
• pelno nesiekiantys vienetai privalės deklaruoti savo nariams išmokėtas pašalpas iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas, mokamas gyventojams, susijusiems su šiais vienetais darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais;
• gyventojams išmokėtas premijas, kurios neapmokestinamos pajamų mokesčiu;
• pensijų kaupimo bendrovės privalės deklaruoti pensijų išmokas, mokamas pagal LR pensijų kaupimo įstatymą.
8. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės VMI privalės pateikti informaciją apie iš įmonės akcininkų gautas lėšas, jeigu asmens per metus įmonei sumokėta suma yra ne mažesnė kaip 15.000 Eur. Tokią deklaraciją reikės pateikti ir tuomet, jeigu tokia skola buvo, tarkime, birželį, o gruodžio 31 d. jos jau nėra. Taip pat VMI reikės informuoti ir apie atskaitingų asmenų įmonėje skolas bendrovei ir bendrovės skolas šiems asmenims. Prie tokių asmenų gali būti priskiriami ne tik akcininkai, įmonės vadovas ar vyriausiasis buhalteris, bet ir vadybininkas ar kitas asmuo, turintis teisę pirkti prekes ir paslaugas įmonės vardu. Tokius duomenis taip pat reikės deklaruoti, jeigu skolos suma metų pabaigoje viršija 15.000 Eur.
9. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės, sudarančios sutartis su užsienio ūkio subjektais dėl užsienio fizinių asmenų laikino įdarbinimo Lietuvoje, mokesčių administratoriui turės teikti informaciją apie šias sutartis ir minėtus asmenis.
Pridėtinės vertės mokestis
10. Įsigalioja tvarka, kai taikant pridėtinės vertės mokesčio (PVM) permoką atvirkštinį PVM bus galima grąžinti greičiau nei po pusmečio – kas mėnesį.

Mokesčių mokėjimo datos
11. Мokesčių mokėjimui ir deklaravimui nustatyta vienos datos taisyklė – iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris sumokamas iki atitinkamo mėnesio 25 dienos. Taip pat atsisakyta avansinių PVM mokėjimų, o vietoj akcizų mokėjimų dešimtadieniais nustatytas vienas mėnesinis avansinis akcizų mokėjimas – iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos.

12. Parašo nereikia ir ant sąskaitų faktūrų. Ant PVM sąskaitų faktūrų jo nereikia jau ir dabar.
Socialinis draudimas
13. Nuo 2016 m. sausio 1 d. asmenims, kurie privalomąjį sveikatos draudimą moka patys, draudimo apsauga įsigalios iš karto. Šiuo metu draudimas įsigalioja, kai įmokos mokamos bent tris mėnesius.

Apskaita
14. Išskirta nauja labai mažų įmonių grupė, kuriai privalu teikti trumpesnes finansines ataskaitas.


Apie mus rašo!
2015-12-27
Apie sėkmingą ir produktyvų mūsų dalyvavimą virtualioje platformoje – Nacionalinis mentorių tinklas rašo www.verslilietuva.lt. Citata iš straipsnio: “Sutuoktinių Dianos ir Sauliaus Jazukevičių įkurta mažoji bendrija „Pašešupio medelynas“ užsiima smaragdinių tujų dauginimu, auginimu ir prekyba. Šakių rajone įsikūrę verslininkai tujas daugina patys ir parduoda augalus jau prisitaikiusius prie permainingų lietuviškų orų, todėl jie lengvai prigyja pasodinti į gruntą. Medelyno savininkai prisipažįsta, kad plėtojant verslą jiems kilo nemažai įvairių klausimų. Iš pradžių atsakymų verslininkai ieškojo internete, tačiau atradę Nacionalinį mentorių tinklą suprato – ši platforma leis sutaupyti laiko, o atsakymai bus tikslesni. Šakių rajono verslininkams verslą plėtoti padėjo mentorė iš Kėdainių.
„Labiausiai mus domino klausimai apie apyvartines lėšas, detalaus verslo plano ruošimas ateinantiems 5 metams. Įvertinti visas verslo rizikas, aptarti, kaip apsisaugoti nuo sezoniškumo, norėjome su labiau versle patyrusiais ekspertais.  Su mentore Žaneta Intaite Žilinskiene bendravimą pradėjome internetu, Nacionalinio mentorių tinklo platformoje, vėliau tęsėme telefonu. Mentorės patarimai sutaupė daug mūsų laiko, jį galėsime skirti tikslingam verslo plėtojimui“, – pasakojo D. Jazukevičienė.”
Bendrauti su Diana buvo malonu ir abipusiai naudinga. Visada jaučiam didelę motyvaciją, konsultuodami žmones, kurie imasi verslo gerai įsigilinę į detales, sukaupę žinių ir netgi pavyzdžių bagažą. Tokia konsultacija tampa ne nuorodomis, ką ir kodėl reikia daryti, o diskusija – kaip daryti taip, kad rezultatas gautųsi maksimaliai geras ir apgalvotas. Taip šį kart ir buvo! Džiagiames, kad mūsų konsultacijos ir dalyvavimas mentorių programoje yra naudingas, nes dalintis tuo ką žinai yra teisinga!
Visą straipsnį galite perskaityti ČIA.


Patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones priėmimo 2016 m. grafikas
2015-12-18
Informuojame, kad 2015 m. gruodžio 18 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-933 patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafikas. Populiariausių priemonių grafikas:
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Paraiškų priėmimas: 2016-03-01 iki 2016-04-29
Miško veisimas. Paraiškų priėmimas: 2016-02-01 iki 2016-03-31
Parama investicijoms į žemės ūkio valdas. Paraiškų priėmimas: 2016-03-01 iki 2016-04-29
Parama smulkiesiems ūkiams. Paraiškų priėmimas: 2016-04-01 iki 2016-05-31
Parama miškų infrastruktūrai gerinti. Paraiškų priėmimas: 2016-05-02 iki 2016-06-30
Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Paraiškų priėmimas: 2016-07-01 iki 2016-07-29
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse. Paraiškų priėmimas: 2016-07-04 iki 2016-08-31
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Paraiškų priėmimas: 2016-09-01 iki 2016-10-31
Kitas priemones ir patvirtintą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių priėmimo 2016 metais grafiką galite rasti čia.


Suskubkite susimokėti žemės mokestį!
2015-11-11
Gyventojai ir įmonės turintys žemės iki lapkričio 16 dienos privalo susimokėti žemės mokestį. Laiku nesumokėjusiems bus skaičiuojami delspinigiai, kurių dydis šiuo metu – 0,03 procento už kiekvieną po mokėjimo termino mokamą dieną. Žemės savininkai, kurie nėra elektroninių VMI paslaugų vartotojai ir paštu dar negavo žemės mokesčio deklaracijos, turėtų susisiekti su VMI.


Pertvarkomos viešųjų pirkimų taisyklės
2015-11-09
Informuojame, kad pertvarkomos viešųjų pirkimų taisyklės – jos supaprastinamos, didinamas lankstumas, mažinama administracinė našta, gerinamos įmonių dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygos.
Reikšmingi pokyčiai numatomi pasiūlymų vertinimo srityje. Iš perkančiosios organizacijos reikalaujama sudaryti sutartį su tiekėju, pateikusiu ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kurį ji gali išrinkti pagal kainos ir kokybės santykį, sąnaudas ar kainą. Vertinant pasiūlymo kokybę, bus galima atsižvelgti ir į tiekėjo siūlomą atlyginimą pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams. Įstatymų projektuose taip pat nustatoma, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pirkimai, atliekami pagal kainos ar sąnaudų kriterijų, kiekvienais kalendoriniais metais negalės sudaryti daugiau kaip 60 proc. bendros pirkimų vertės, o nuo 2020 m. sausio 1 d. negalės sudaryti daugiau kaip 30 procentų bendros pirkimų vertės. 
Tiekėjų patikimumui ir pajėgumui patikrinti bus naudojama standartizuota deklaracija – Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų ir kompetentingų institucijų pažymų bus prašoma tik iš laimėtojo. Be to, atsižvelgiant į Statybininkų asociacijos siūlymus dėl išankstinio tiekėjų kvalifikavimo sistemos sukūrimo, įtvirtinamos nuostatos dėl sertifikavimo įstaigų išduodamų pažymų.
Pakeitimuose nustatoma, kad reikalaujama tiekėjo apyvarta negali daugiau nei du kartus viršyti numatomos sutarties vertės.
Seimui patvirtinus Ūkio ministerijos parengtus įstatymų projektus, jie turėtų įsigalioti 2016 m. pavasarį.
Su įstatymų projektu galite susipažinti ČIA 

Ką būtina žinoti planuojant teikti finansavimo paraišką?
2015-10-28
Kas kartą, sutikdami klientus individualiai konsultacijai, apie verslo, ūkio ar NVO plėtrai aktualius projektus siekiame, kad klientas visiškai suvoktų ko, vienu ar kitu kvietimu iš jo reikalaujama, koks tikrasis projekto tikslas ir kokią problemą tuo projektu siekiama išspręsti. Gali atrodyti keistą, tačiau pasiekti, kad projektas gautų finansavimą neretai yra visai nesudėtinga, tačiau tokį projektą išlaikyti gali būti netgi neįmanoma! Todėl dalinamės keliais patarimais, kurie ypatingai svarbūs pirmą kartą ketinantiems teikti paraiškas finansavimui gauti:
1. Skirkite pakankamai dėmesio konkrečių finansavimo taisyklių, aprašo ar pan. informacijos apie konkretų kvietimą analizei. Jei negalite to padaryti, paveskite tai patyrusiam žmogui, kuris “žino kur žiūrėti”, arba kreipkitės į konsultantus. Teisingas taisyklių vertinimas, o kartais net interpretavimas užtikrins ne tik sklandų dokumentų rengimą, bet ir projekto sėkmę.

2. Išsigryninkite poreikius ir kaip šių poreikių patenkinimas turės įtakos įmonės rezultatams. Ar būtent šie poreikiai yra svarbiausi ilgalaikėje perspektyvoje? Tai ypač aktualu smulkiam verslui, kadangi pagal skirtingus kvietimus finansuojama nuo 70 iki 20 proc. projekto vertės, tuo tarpu kitą sumą paprastai tenka skolintis.  Taip pat reikia žinoti, kad iš to paties fondo vienu metu galima prašyti vienos paramos ir tik įgyvendinus projektą teikti naują paraišką.
3. Išanalizuokite finansavimo alternatyvas. Neretai klientai turi nepakankamai informacijos apie finansavimo alternatyvas: kokios priemonės, kokie fondai galėtų finansuoti konkretų projektą, kokios finansavimo sąlygos, intensyvumas, sumos. Dėl šios priežasties pasitaiko atveju, kai pareiškėjas pateikia paraišką ir gauna finansavimą pagal tuo metu galiojantį ir populiarų kvietimą, praleisdamas galimybę gauti didesnę sumą, ar didesnį intensyvumą pusmetį ar trumpiau palaukę kito, alternatyvaus kvietimo.
4. Išanalizuokite skolinimosi galimybes. Dar iki susitikimo su konsultantu ar specialistu, rengsiančiu paraišką finansavimui gauti – apsilankykite banke, kredito įstaigose, įvertinkite įmonės balansą, akcininkų galimybes. Tai padės susidaryti tikslesnę projekto pinigų srautų analizę, skolinimosi kainą, projekto trukmę.
5. Atidžiai rinkitės konsultantus, jeigu patikėsite paraiškos rengimą jiems. Klauskite rekomendacijų apie pasirinktą įmonę, įvertinkite įmonės reitingą informaciniuose portaluose pvz. rekvizitai.lt ir pan.
6. Atidžiai įvertinkite pasirinktų konsultantų paslaugos suteikimo kainą. Be jokios abejonės renkantis paslaugos teikėją svarbi ir paslaugos kaina, tačiau būkite atidūs rinkdamiesi konsultuojančią įmonę. Neretai pasitaiko, kad įmonės siekdamos konkuruoti rinkoje labai “išradingai” žiūri į kainodarą, pvz. skelbiama, kad jaunojo ūkininko paraiškos parengimas kainuos 500 Eur, tačiau nutylima apie sėkmės mokestį (jis gali būti iki 2 kartų didesnis), taip pat į šią paslaugą neįskaičiuotas paramos administravimas, kuris gali sudaryt iki 1000 Eur, todėl tokia iš pradžių pasirodžiusi pigi paraiška gali kainuoti daugiau kaip 2000 Eur. Kalbant dėl paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų rengimo kainos reikėtų sužinoti kas sudaro paslaugos paketą, ar skaičiuojamas/kokį procentą sudaro sėkmės mokestis, kaip išskaidytas apmokėjimas ir ar į paslaugos kainą įskaičiuotas projekto administravimas, bei ataskaitų teikimas kontroliniu laikotarpiu.  

7. Įvertinkite kiek projekto pirmumo kriterijų surenka Jūsų projektas, koks praeinamumo balas, kokia anksčiau buvusių kvietimų statistika. Teisingai įvertinus – apžvelkite galimybes padidinti prioriteto balų skaičių, TAČIAU labai atsakingai tai apskaičiuokite: pvz. jei projektas gauna daug pirmumo balų už naujas darbo vietas; už didesnį kaip vidutinis darbo užmokestis – apskaičiuokite kiek Jūsų įmonei tai kainuos ne tik projekto įgyvendinimo, bet ir projekto kontrolės laikotarpiu. Tik žinodami tai galėsite teisingai nuspręsti kokius kriterijus gerinti Jums saugu, o kurie Jūsų verslui ilgalaikėje perspektyvoje gali tapti pavojingais.
8. Įvertinkite žmogiškuosius išteklius. Svarbu iš anksto numatyti kas administruos projektą, kas teiks buhalterines ataskaitas, jei samdote buhalterinę įmonę – sužinokite ar ji turės galimybę pateikti reikiamus dokumentus iš anksto numatytu laiko, ar dėl to pabrangs tokios paslaugos. Jei projekte įsipareigojate įdarbinti naujų darbuotojų – iš anksto pasidarykite rinkos tyrimą, kaupkite potencialių darbuotojų duomenis, logiškai suformuokite reikalavimus tokiam darbuotojui.
9. Nusiteikite netikėtumams! Kiekivieną kartą, taikdami naują paraišką, ar administruodami projektą susiduriame su iššūkiais (lengvai tariant), eigoje keičiasi taisyklės, dėl kurių koreguojasi ir visa projekto mintis, keičiasi aplinkybės, poreikia, gavus finansavimą pasirodo, kad reikia kitų/kitokių dalykų, daugiau/mažiau darbuotojų, trumpinamas/pratęsiamas įgyvendinimo laikas, jau nekalbant apie viešuosius pirkimus ir bendravimą su rangovais, tiekėjais. Todėl kiekvienam klientui patariame neturėti ilgesnių kaip 2 metai trunkančių projektų, turėti gerą, patikimą komandą ir suvokti, kad projektas sėkmingas tik tuo atveju, jei Jūsų įmonė/įstaiga jį įgyvendinusi tapo vertesnė, nei prieš tai buvo, nesvarbu kuo – pajamomis, darbuotojais ar klientų požiūriu!

Pristatome preliminarią sutartinių gyvulių vienetų SGV skaičiuoklę
2015-10-21
Siekdami palengvinti ūkininkų pasirengimą teikti paraiškas finansavimui gauti, sudarėme preliminarią sutartinių gyvulių vienetų skaičiuoklę. Ši skaičiuoklė parengta remiantis Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro teikiama informacija pagal KPP 2007-2013 valdų modernizacijos programą.
Skaičiuoklę galite rasti ČIA

Keičiamas NMA paraiškų rinkimo grafikas, aktualu pieno sektoriaus atstovams
2015-10-19
Remiantis nauju grafiku, nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki 2015 m. gruodžio 18 d. bus renkamos paraiškos pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą” pieno sektoriui.

Keičiamas paraiškų rinkimo laikas pagal priemonės  – “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” ir “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui”
2015-09-28
Ketinančius steigti arba plėsti verslą kaime pagal priemonę “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” informuojame, kad keičiasi paraiškų teikimo pradžia ir paraiškų teikimo trukmė. Paraiškos pagal šią priemonę bus renkamos nuo lapkričio 2 iki gruodžio 14 dienos. Taip pat gali būti koreguojamas ir šiuo metu paskelbtas taisyklių projektas bei neremiamų veiklų sąrašas.
Ketinančių kurti ūkį (asmenims iki 40 metų) – jaunųjų ūkininkų, pagal priemonę “Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui”, paraiškos bus renkamos nuo 2015-11-16 iki 2015-12-18. 

Aktualu gavusiems paskolas su Žemės ūkio paskolų fondo garantija nuo 2015 m. rugsėjo 17 d.
2015-09-24
Žemės ūkio ministerija informuoja, patvirtintos taisykles, pagal kurias dalinis kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų kompensavimas gali būti teikiamas ir už trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti skirtus kreditus. Taisyklės galioja kreditams paimtiems su Žemės ūkio paskolų fondo garantija nuo 2015 m. rugsėjo 17 d.
Pagal naująsias taisykles, dalies palūkanų kompensavimas teikiamas kaimo vietovėse veikiantiems subjektams, užsiimantiems pirmine žemės ūkio gamyba ir imantiems kreditus ar kredito linijas trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti. Ūkio subjektams kompensuojama 80 proc. kredito įstaigoms sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo kredito pasirašymo dienos. Maksimali metinė palūkanų norma, kurios dalis kompensuojama, negali būti didesnė kaip 6 proc.
Kadangi dalinis palūkanų kompensavimas teikiamas remiantis nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vadovaujantis Europos Sąjungos reglamento nuostatomis, per einamuosius ir dvejus ankstesniuosius mokestinius metus bendra pagalbos suma vienam kaimo vietovėje veikiančiam subjektui negali viršyti 15 000 eurų.

Ketinantiems prašyti paramos verslo kaime projektams
2015-09-17
Šiuo metu yra pateiktas taisyklių projektas pagal priemonę “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, pagal kurią paraiškas buvo numatyta rinkti nuo šių metų spalio 1 dienos, tačiau turime žinių, kad artimiausiu metu taisyklių projektas bus pakeistas, dėl ko keisis kai kurie taisyklių punktai ir neremiamų veiklų sąrašas. Taip pat nepatvirtintomis žiniomis remiantis, kvietimas pagal šią priemonę ketina būti nukeltas ir paraiškos planuojamos pradėti rinkti nuo šių metų lapkričio 1 dienos. 

Teikusiems paraiškas pagal priemones miškininkystei gera žinia!
2015-09-11

Pareiškėjams, teikusiems paraiškas pagal pagal KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ rinkimo etapui buvo skirta 1,765 mln. Eur paramos lėšų. Miškininkai pateikė 21 paraišką prašydami 589,228 tūkst. Eur paramos, t.y. prašoma paramos suma daugiau kaip tris kartus mažesnė už skirtą, todėl paraiškų pirmumo eilės neprireiks.
Teikusiems paraiškas veiklos sričiai „Miško veisimas“ šiais metais buvo skirta 8,991 mln. Eur paramos lėšų. Iš viso buvo pateiktos 252 paraiškos, kuriose preliminari prašoma paramos suma – 4,9 mln. Eur, t.y. beveik perpus mažesnė už skirtą, todėl ir pagal šią veiklos sritį nereikės sudaryti paraiškų pirmumo eilės.

Apie ŽŪM siūlomus pakeitimus Jaunųjų ūkininkų ir smulkių ūkių finansavimui
2015-09-01
Kaip jau esame rašę, žemės ūkio ministerija rengiasi keisti KPP 2014-2020 programą, šiuo metu ministerijos atstovai kartu su su žemdirbių savivalda aktyviai diskutuoja  dėl Jaunųjų ūkininkų programos, pagal kurią paraiškas, atsižvelgiant į atnaujintas taisykles, ūkininkai turėtų pradėti teikti nuo š.m. gruodžio 1 dienos ir dėl paramos smulkiesiems ūkiams. 
Ministerija siūlo keisti Jaunųjų ūkininkų paramos dydį ir siūlo kelias alternatyvas: 1) suvienodinti paramą visiems ūkiams, mažinant iki 40 000 eurų; 2) nustatyti 40 000 eurų paramą visiems ūkiams, o besikuriantiems padalytose valdose – sumažinti iki 25 000 eurų; 3) visiems ūkiams sumažinti paramą 10 000 eurų – 40 000 eurų augalininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir kitiems,   50 000 eurų – gyvulininkystės ūkių įsikūrimui. Kuris iš šių variantų bus patvirtintas kol kas nėra aišku, tačiau neoficialiais šaltiniais remiantis linkstama link pirmojo – suvienodinti paramą visiems ūkiams, mažinant iki 40 000 eurų.
 Smulkiųjų ūkių atveju Ministerija siūlo, kad skiriamos – 15 000 eurų paramos pirmoji dalis turėtų siekti 80 proc. viso paramos dydžio (šiuo metu ji sudaro 50 proc.), tai ženkliai palengvintų projektų įgyvendinimą. Ūkininkai išsakė nuogąstavimus dėl pernelyg sudėtingos verslo plano formos, tačiau ŽŪM tvirtina, kad tokia forma išliks ir verslo planas iš tiesų yra naudingas tiek patiems ūkininkams, siekiant įvertinti investicijos efektyvumą, tiek agentūrai, vertinant projektus.
Primename, kad konkretūs programos pakeitimai EK turėtų būti išsiųsti šį rudenį, prieš tai gavus Programos stebėsenos komiteto pritarimą ir pakeitimus neformaliai suderinus su EK.

Ministerijos kviečia teikti pastabas bei pasiūlymus daugiau kaip 10-čiai planuojamų priemonių
2015-08-26
Puikus ir sveikintinas ministreijų sprendimas viešinti finansavimo priemonių projektus ir kviesti visuomenę teikti pastabas ir pasiūlymus planuojamoms priemonėms. Šiuo metu ES investicijų svetainėje viešam aptarimui skelbiama 10 projektų finansavimo aprašų projektų, tokių kaip Verslo klasteris LTSmartInvest LT. Aprašus galite rasti ČIA.

Ruošiamasi keisti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 programą
2015-08-03
Žemės ūkio ministerija skelbia, kad išklausius socialinių partnerių pastebėjimus, dėl šiuo metu vykdomos KPP 2014-2020 programos, ketina atlikti kai kuriuos šios programos pakeitimus. Keisti programą galima kartą per metus, pakeitimams turi pritarti Europos Komisija (EK). Šiuo metu diskutuojama, kokiu intensyvumu reikėtų remti verslo projektus LEADER priemonėje „Vietos projektų pagal vietos plėtros strategijas įgyvendinimas“, kiek didinti pirmąją išmokos dalį dalyvaujantiems veiklos srityje „Parama smulkiems ūkiams“, išimčių pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams veiklos srityse „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir  „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ tikslingumas ir pan. Priemonėje „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ siūloma atsisakyti reikalavimo baigti minimalią ūkininko pradmenų programą tiems pareiškėjams, kurie turi žemės ūkio aukštąjį ar profesinį išsilavinimą. Svarstomas ir lėšų perskirstymo klausimas. Susitikime su socialiniai partneriais susitarta, kad ministerijos parengtus pasiūlymus apsvarstys socialiniai partneriai, kurie taip pat pateiks ir savo pageidavimus. Konkretūs programos pakeitimai EK turėtų būti išsiųsti šį rudenį, prieš tai gavus Programos stebėsenos komiteto pritarimą ir pakeitimus neformaliai suderinus su EK.  

Patvirtintas 2015 m. paraiškų surinkimo grafikas žuvininkystės projektams
2015-07-30
NMA skelbia, kad patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones paraiškų priėmimo 2015 metais grafikas. Paraiškų teikimo grafike 2015 metais numatytas paraiškų rinkimas pagal 9 priemones. Pirmosios paraiškos bus pradėtos rinkti jau rugsėjo 1 d. Paraiškų surinkimo grafiką rasite ČIA

Paskelbta ūkininkų, pretenduojančių gauti paramą pagal priemonę “Investicijos į žemės ūkio valdas” pirmumo eilė
2015-07-22
NMA specialistai atlikę pateiktų paraiškų administracinės atitikties tikrinimą sudarė projektų pirmumo eilę. Paaiškėjo, kad tolesniam vertinimui bus perduota 990 paraiškų, surinkusių nuo 62 iki 100 balų. Daugiausia šiose paraiškose prašoma paramos augalininkystės, mėsinės galvijininkystės, pieninės galvijininkystės projektams. Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija tikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis, nurodytą balų skaičių surinkę pareiškėjai gali sulaukti NMA specialistų prašymų atsakyti į klausimus, susijusius su paraiška arba papildyti paraiškos informaciją. Daugiau informacijos ir projektų vertinimo eilę galima rasti ČIA

Aiškėja verslų kaime finansavimo gairės
2015-07-21
Kaip jau rašėme anksčiau, pasikeitus NMA paraiškų surinkimo tvarkaraščiui, šiais metais bus renkamos paraiškos ne pagal dvi, kaip iš anksto buvo numatyta, bet pagal vieną, verslui kaime plėtoti skirtą priemonę: Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai. Pagal šią priemonę pareiškėjai galės prašyti iki 200 000 Еur paramos, ir ne mažiau kaip 50 proc. projekto vertės turės prisidėti savarankiškai. Detalesnės informacijos apie reikalavimus pareiškėjams laukiama priemonės taisyklėse. ŽŪM atstovai su socialiniais partneriais jau vykdo diskusijas dėl šių taisyklių. Šiuo metu yra vieningai sutarta, kad remiama veikla būtinai turi būti vykdoma kaimo vietovėje, kuriai ir turi tekti projekto įgyvendinimo nauda. Naujuoju finansiniu laikotarpiu bus sustiprintas projektų vertinimas. Pagrindinis rodiklis – darbo vietų kūrimas ar išlaikymas, su tuo siūloma sieti ir paramos dydį projektui. Paramą, kaip ir anksčiau, galės gauti ūkininkas, kaimo gyventojas ar labai maža įmonė. Svarstoma, ar tęsti buvusią praktiką ir leisti skolintis tik iš finansinių ir kredito institucijų. Europos Komisija pabrėžia, kad atrankos kriterijų šiai priemonei turi būti kuo mažiau, bet geriausiai atspindinčių projekto kokybę.

Kvietimas pagal šią priemonę planuojamas šių metu spalio 5 dieną. Taisyklių tikimąsi sulaukti šių metų rugsėjo mėn. Parama bus skiriama įvairiai, ne žemės ūkio veiklai (verslui), produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Kvietimui skiriamas 12 319 000 Eur biudžetas, bus finansuota apie 62  paraiškas. Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

Paskelbta smulkiųjų ūkininkų, pretenduojančių gauti paramą pirmumo eilė
2015-07-20
Smulkieji ūkininkai pretenduojantys gauti paramą pagal priemonę “Parama smulkiems ūkiams” pateikė 302 paraiškas kuriose prašoma 4,460 mln. eurų paramos, 460 000 Eur daugiau negu yra numatyta skirti finansavimo. Paramos lėšų neužtenka visiems, norintiems gauti paramą, todėl administracinės atitikties tikrinimo metu buvo sudaryta projektų pirmumo eilė, remiantis paties pareiškėjo, paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos kriterijams. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 265 paraiškos, surinkusios nuo 85 iki 45 balų (įskaitytinai). Daugiausiai vertinamų paraiškų pateikė gyvulininkystės ir mišrios žemės ūkio veiklos sektoriaus atstovai. Kiek balų surinko Jūsų pateikta paraiška galite sužinoti ČIA
Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija tikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis, nurodytą balų skaičių surinkę pareiškėjai gali sulaukti NMA specialistų prašymų atsakyti į klausimus, susijusius su paraiška arba papildyti paraiškos informaciją.

Dėl konsultavimo rengiant vietos plėtros įgyvendinimo strategijas (miestų VVG)
2015-07-17
Atsižvelgiant į įvairių Lietuvos miestų vietos veiklos grupių intensyvų pasiruošimą rengti vietos plėtros įgyvendinimo strategijas, pagal paskelbą kvietimą, informuojame, kad UAB “Magvita” teikia ne tik pilną strategijos rengimo paslaugą, bet ir konsultuoja strategijų rengėjus tokiu intensyvumu, koks yra būtinas klientui.
Atsižvelgiant į didelį klientų susidomėjimą mūsų teikiamomis konsultacijomis ir klientų išsakytus poreikius sukūrėme 3 populiariausius šios paslaugos paketus – bendrasis, vidutinis ir strateginis. Daugiau informacijos apie paslaugą ČIA

Dėl papildomo kvietimo Jauniesiems ūkininkams šių metų gruodžio 1 dieną
2015-07-15
Atsižvelgiant į pakoreguotą NMA paraiškų surinkimo grafiką, gruodžio mėnesį bus skelbiamas naujas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paramos paraiškų priėmimo laikotarpis kuris truks nuo gruodžio 1 iki 31 dienos, šiam kvietimui bus skiriama 10 mln. eurų biudžetas, bus finansuota apytikriai 180 projektų. Manoma, kad gali keistis prioritetinių balų skirstymas, taip pat kiti reikalavimai pareiškėjui ir projektui. Naujų taisyklių pagal šią priemonę tikimės sulaukti šių metų spalio-lapkričio mėnesį.

Prašomos paramos suma ir vėl didesnė nei ketinama skirti
2015-07-02
Birželio 30 dieną baigėsi paraiškų pateikimo terminas pagal dvi priemones ūkiams: „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Parama smulkiems ūkiams“. Remiantis preliminariais duomenimis, pagal veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ pateiktos 2 022 paraiškos, jose prašoma 242,454 mln. eurų paramos. Skirta paramos suma – 150 mln. eurų. Pagal veiklą „Parama smulkiems ūkiams“ pateiktos 303 paraiškos, jose prašoma 4,476 mln. eurų paramos. Tuo tarpu skirta paramos suma – 4 mln. eurų – maždaug 32 paraiškos, surinkusios mažiausiai pirmumo balų liks nepatenkintos.
Jau dabar aišku, kad pateiktoms paraiškoms bus atliekamas pirmumo vertinimas, atsižvelgiant į pareiškėjų surinktus pirmumo taškus.

Palūkanos ir toliau bus kompensuojamos iš INVEGOS fondo
2015-06-26
Priemonei papildomai skirta 1,65 mln. eurų iš grįžusių lėšų palūkanoms kompensuoti. Kompensacija pagal priimtus teigiamus sprendimus SVV bus mokama už iki 2015 m. rugsėjo 30 d. sumokėtas palūkanas arba iki kol baigsis priemonei skirtos lėšos. Paraiškos INVEGAI turėtų būti pateiktos iki š.m. rugpjūčio 31 d.

Planuojama, kad galimybe grąžinti sumokėtas palūkanas galės pasinaudoti dar 350 įmonių.
Įmonės, kurios su kredito įstaiga sudarė paskolos ar lizingo sutartis iki 2014 sausio 1 dienos, gali susigrąžinti iki 50 proc. palūkanų. Įmonės, sudariusios finansavimo sutartis po minėtos datos ir registruotos Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miesto savivaldybėje, gali susigrąžinti 70 proc., o jeigu įmonė registruota regione, gali gauti net iki 95 proc. palūkanų kompensaciją.

Pasikeitė Nacionalinės mokėjimų agentūros paraiškų priėmimo grafikas
2015-06-22
Pakoreguotame NMA paraiškų priėmimo grafike paskelbta, kad pakartotinas kvietimas pagal priemonę “Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas” vyks šių metų gruodžio 1-31 dienomis. O vietoje dviejų planuotų kvietimų verslui: Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (didžiausia prašomos paramos suma iki 50 000 Eur, intensyvumas – 100 proc.) ir Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (didžiausia prašomos paramos suma iki 200 000 Eur, intensyvumas – 50 proc.) bus renkamos paraiškos tik pagal pastarąją priemonę – Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai.

Paraiškos pagal priemonę  “Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai” planuojamos rinkti šių metų spalio 5 – lapkričio 30 d.

Artėjantys kvietimai verslui
2015-06-15
Informuojame, kad vėliausiai iki 2015 liepos mėnesio vidurio, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ketina pradėti rinkti paraiškas pagal dvi priemones:
E-verslas LT
Procesas LT
Priemonė E-verslas LT skirta labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijoms, tiesiogiai susijusioms su IRT sprendimo pritaikymu keliems įmonės išoriniams verslo procesams (klientų aptarnavimo, tiekimo logistikos, el. rinkodaros, valdymo informacijos, užsakymų pateikimo, gamybos pateikimo, el. pirkimų, atsargų valdymo arba distancinio darbo) suderinti, palaikant ryšį kompiuteriu arba diegiant inovatyvius IRT grindžiamus verslo procesus. Pareiškėjas turi būti MVĮ įmonė veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laikotarpį nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur Pagal priemonę „E-verslas LT” tinkamos finansuoti yra investicijos į įrangą, įrenginius ir kitą turtą (kompiuterinės programinės įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfiguravimą įmonėse, patentų/licencijų įsigijimas, lizingas (finansine nuoma). Lizingo laikotarpis negali buti ilgesnis už projekto įgyvendinimo laikotarpį, tai yra lizingo būdu įsigyta kompiuterinė įranga iki projekto įgyvendinimo pabaigos nuosavybes teise turi priklausyti projekto vykdytojui. Daugiau informacijos apie priemonę čia.
Priemonė Procesas LT skirta paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ), remiantis tarptautiniais, europiniais arba nacionaliniais standartais, diegtis pažangius vadybos metodus ir valdymo sistemas, siekiant sudaryti palankias sąlygas didinti įmonių darbo našumą. Pagal priemonę remiamos veiklos susijusios su šiuolaikiškų vadybos metodų ir valdymo sistemų, išskyrus personalo valdymo sistemas, diegimu įmonėse. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurios vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur. Daugiau informacijos apie priemonę rasite čia.

Dėl pateiktų paraiškų pagal jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę.
2015-06-10
Turime žinių, kad Žemės ūkio ministerija priėmė sprendimą 2015 metų rudenį skelbti dar vieną jaunųjų ūkininkų šaukimą, dėl didelio susidomėjimo šia priemone. Šiuo metu yra vertinamos 345 paraiškos, kurios surinko nuo 100 iki 85 balų. Dėl 80 balų surinkusių pareiškėjų nuspręsta, kad NMA specialistai pirma įvertins paraiškas surinkusias nuo 85 iki 100 balų, po šio vertinimo paaiškės, kiek bei už kokią sumą bus patvirtinta paraiškų, o tada jau bus įvertintos galimybės vertinti paraiškas, surinkusias 80 balų.
Tai reiškia, kad pirma bus įvertintos paraiškos, kurios surinko ne mažiau kaip 85 balus, kadangi pirminiai balai apskaičiuoti remiantis pareiškėjų pateikta informacija, duomenys bus patikrinti specialistų – bus nustatyta kiek pareiškėjų iš tiesų atitinka reikalavimus ir nurodytą balų kiekį. Natūralu, kad pareiškėjų skaičius vertinant gali kiek sumažėti, dėl aptiktų neatitikimų. Išanalizavus visas šias aplinkybes ŽŪM priims sprendimą dėl paraiškų, surinkusių 80 balų, vertinimo. Ar bus padidintas biudžetas šiam kvietimui šiuo metu nėra žinoma, šaltiniuose teigiama, kad tik ankstesniu periodu buvo leidžiama finansuoti visus šaukime dalyvaujančius projektus, skiriant papildomai lėšų, jei jų pritrūkdavo. Naujuoju, 2014-2020 metų finansiniu laikotarpiu labai aiškiai suplanuojama ir įvardijama konkreti pinigų suma, į kurią pretenduoja to šaukimo projektai ir ši suma, kitaip, nei 2007-2014 metų laikotarpiu negali būti didinama, siekiant finansuoti visus tinkamus pareiškėjus. Manome, kad pakartotinas jaunųjų ūkininkų kvietimas gali būti skelbiamas būtent dėl šios priežasties.

Dėl pateiktų paraiškų pagal Regio invest LT+ priemonę.
2015-06-05
Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Regio Invest LT+“ LVPA sulaukė 151 paraiškos iš labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių  gauti 166,7 mln. eurų finansavimą investicijoms į inovatyvios gamybos ar paslaugų verslo pradžią ir plėtrą regionuose. Pagal pirmąjį priemonės „Regio Invest LT+“ kvietimą didžiausia prašoma suma – tai finansavimo maksimumas – 2,1 mln. eurų, mažiausia – 92,6 tūkst. eurų.
Šiuo kvietimu planuojama investuoti 28,9 mln. eurų ir finansuoti apie 20 paraiškų, o per 2014–2020 m. laikotarpį pagal priemonę „Regio Invest LT+“ numatyta investuoti 86,9 mln. eurų ES paramos.

Dėl planuojamų ES fondų lėšomis finansuojamų projektų, planuojamų kvietimų 
2015-05-20
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas pavirtino 34 Ūkio, Aplinkos, Socialinės apsaugos ir darbo,  Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo bei Vidaus reikalų ministerijų administruojamų ir 2014–2020 m. ES fondų lėšomis finansuojamų priemonių projektų atrankos kriterijus. Jais remiantis, artimiausiu metu, galia tikėtis šių kvietimų teikti paraiškas – Lietuvos turizmo e-rinkodaros, klasterių narių produkcijos eksporto skatinimo, daugiabučių namų atnaujinimo, pajūrio juostos tvarkymo, socialinės integracijos, vaikų sveikatos priežiūros infrastruktūros, užimtumo didinimo ir kitų projektų atranka.

Patvirtinus projektų atrankos kriterijus, institucijos rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, kuriuose nustato detalias atitinkamos priemonės projektų atrankos ir įgyvendinimo sąlygas, lėšas šioms priemonėms įgyvendinti, o vėliau skelbia kvietimus teikti paraiškas ES investicijoms gauti.
Šiuo metu 2014-2020 m. investicijas administruojančios institucijos yra suderinusios 64 priemones, kurioms įgyvendinti skirta 3 mlrd. eurų, t.y. 44 proc. visai 2014-2020 m. Veiksmų programai skirtų lėšų.

Dėl patvirtinto Lietuvos kaimo plėtros programos  2014–2020 m biudžeto
2015-03-10
Patvirtinta Lietuvos kaimo plėtros programa 2014–2020 m., kuriai skirtas beveik 2 mlrd. eurų biudžetas. Lietuvos kaimo plėtros programa – tai vienas pagrindinių artimiausių septynerių metų laikotarpio šalies žemės ūkio ir kaimo plėtros finansinių veiklos instrumentų. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos biudžetas siekia 1,98 mlrd. Eur Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšų (ES lėšos – 1,61 mlrd. Eur). Anot Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorės Vilmos Daugalienės, naujoji programa apims 15 priemonių, o jos tikslai – skatinti žemės ūkio konkurencingumą, užtikrinti tausų gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus, siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros, kuriant ir remiant užimtumą. Pagrindiniai Lietuvos kaimo plėtros programos tikslai – modernizuoti mažus ir vidutinius ūkius bei gerinti jų ūkinės veiklos rezultatus (numatyta paremti beveik 8000 ūkių), išsaugoti biologinę įvairovę (11 proc. žemės ūkio paskirties žemės), gerinti dirvožemio būklę (8 proc. žemės ūkio paskirties žemės), skatinti ekologinę žemdirbystę, kurti naujas darbo vietas (numatyta sukurti beveik 2000 darbo vietų) ir plėtoti kaimo vietoves bei vietos verslus. Programą galima rasti čia.

Facebook Comments