Naudinga

cropped-ab44b1_98a576f4f9a64b4d9527390a9841ec9f.jpg

NAUDINGOS NUORODOS


Ką būtina žinoti planuojant teikti finansavimo paraišką?

Kas kartą, sutikdami klientus individualiai konsultacijai, apie verslo, ūkio ar NVO plėtrai aktualius projektus siekiame, kad klientas visiškai suvoktų ko, vienu ar kitu kvietimu iš jo reikalaujama, koks tikrasis projekto tikslas ir kokią problemą tuo projektu siekiama išspręsti. Gali atrodyti keistą, tačiau pasiekti, kad projektas gautų finansavimą neretai yra visai nesudėtinga, tačiau tokį projektą išlaikyti gali būti netgi neįmanoma! Todėl dalinamės keliais patarimais, kurie ypatingai svarbūs pirmą kartą ketinantiems teikti paraiškas finansavimui gauti:
1. Skirkite pakankamai dėmesio konkrečių finansavimo taisyklių, aprašo ar pan. informacijos apie konkretų kvietimą analizei. Jei negalite to padaryti, paveskite tai patyrusiam žmogui, kuris “žino kur žiūrėti”, arba kreipkitės į konsultantus. Teisingas taisyklių vertinimas, o kartais net interpretavimas užtikrins ne tik sklandų dokumentų rengimą, bet ir projekto sėkmę.
2. Išsigryninkite poreikius ir kaip šių poreikių patenkinimas turės įtakos įmonės rezultatams. Ar būtent šie poreikiai yra svarbiausi ilgalaikėje perspektyvoje? Tai ypač aktualu smulkiam verslui, kadangi pagal skirtingus kvietimus finansuojama nuo 70 iki 20 proc. projekto vertės, tuo tarpu kitą sumą paprastai tenka skolintis. Taip pat reikia žinoti, kad iš to paties fondo vienu metu galima prašyti vienos paramos ir tik įgyvendinus projektą teikti naują paraišką.
3. Išanalizuokite finansavimo alternatyvas. Neretai klientai turi nepakankamai informacijos apie finansavimo alternatyvas: kokios priemonės, kokie fondai galėtų finansuoti konkretų projektą, kokios finansavimo sąlygos, intensyvumas, sumos. Dėl šios priežasties pasitaiko atveju, kai pareiškėjas pateikia paraišką ir gauna finansavimą pagal tuo metu galiojantį ir populiarų kvietimą, praleisdamas galimybę gauti didesnę sumą, ar didesnį intensyvumą pusmetį ar trumpiau palaukę kito, alternatyvaus kvietimo.
4. Išanalizuokite skolinimosi galimybes. Dar iki susitikimo su konsultantu ar specialistu, rengsiančiu paraišką finansavimui gauti – apsilankykite banke, kredito įstaigose, įvertinkite įmonės balansą, akcininkų galimybes. Tai padės susidaryti tikslesnę projekto pinigų srautų analizę, skolinimosi kainą, projekto trukmę.
5. Atidžiai rinkitės konsultantus, jeigu patikėsite paraiškos rengimą jiems. Klauskite rekomendacijų apie pasirinktą įmonę, įvertinkite įmonės reitingą informaciniuose portaluose pvz. rekvizitai.lt ir pan.
6. Atidžiai įvertinkite pasirinktų konsultantų paslaugos suteikimo kainą. Be jokios abejonės renkantis paslaugos teikėją svarbi ir paslaugos kaina, tačiau būkite atidūs rinkdamiesi konsultuojančią įmonę. Neretai pasitaiko, kad įmonės siekdamos konkuruoti rinkoje labai “išradingai” žiūri į kainodarą, pvz. skelbiama, kad jaunojo ūkininko paraiškos parengimas kainuos 500 Eur, tačiau nutylima apie sėkmės mokestį (jis gali būti iki 2 kartų didesnis), taip pat į šią paslaugą neįskaičiuotas paramos administravimas, kuris gali sudaryt iki 1000 Eur, todėl tokia iš pradžių pasirodžiusi pigi paraiška gali kainuoti daugiau kaip 2000 Eur. Kalbant dėl paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų rengimo kainos reikėtų sužinoti kas sudaro paslaugos paketą, ar skaičiuojamas/kokį procentą sudaro sėkmės mokestis, kaip išskaidytas apmokėjimas ir ar į paslaugos kainą įskaičiuotas projekto administravimas, bei ataskaitų teikimas kontroliniu laikotarpiu.
7. Įvertinkite kiek projekto pirmumo kriterijų surenka Jūsų projektas, koks praeinamumo balas, kokia anksčiau buvusių kvietimų statistika. Teisingai įvertinus – apžvelkite galimybes padidinti prioriteto balų skaičių, TAČIAU labai atsakingai tai apskaičiuokite: pvz. jei projektas gauna daug pirmumo balų už naujas darbo vietas; už didesnį kaip vidutinis darbo užmokestis – apskaičiuokite kiek Jūsų įmonei tai kainuos ne tik projekto įgyvendinimo, bet ir projekto kontrolės laikotarpiu. Tik žinodami tai galėsite teisingai nuspręsti kokius kriterijus gerinti Jums saugu, o kurie Jūsų verslui ilgalaikėje perspektyvoje gali tapti pavojingais.
8. Įvertinkite žmogiškuosius išteklius. Svarbu iš anksto numatyti kas administruos projektą, kas teiks buhalterines ataskaitas, jei samdote buhalterinę įmonę – sužinokite ar ji turės galimybę pateikti reikiamus dokumentus iš anksto numatytu laiko, ar dėl to pabrangs tokios paslaugos. Jei projekte įsipareigojate įdarbinti naujų darbuotojų – iš anksto pasidarykite rinkos tyrimą, kaupkite potencialių darbuotojų duomenis, logiškai suformuokite reikalavimus tokiam darbuotojui.
9. Nusiteikite netikėtumams! Kiekvieną kartą, teikdami naują paraišką, ar administruodami projektą susiduriame su iššūkiais (lengvai tariant), eigoje keičiasi taisyklės, dėl kurių koreguojasi ir visa projekto mintis, keičiasi aplinkybės, poreikis, gavus finansavimą pasirodo, kad reikia kitų/kitokių dalykų, daugiau/mažiau darbuotojų, trumpinamas/pratęsiamas įgyvendinimo laikas, jau nekalbant apie viešuosius pirkimus ir bendravimą su rangovais, tiekėjais. Todėl kiekvienam klientui patariame neturėti ilgesnių kaip 2 metai trunkančių projektų, turėti gerą, patikimą komandą ir suvokti, kad projektas sėkmingas tik tuo atveju, jei Jūsų įmonė/įstaiga jį įgyvendinusi tapo vertesnė, nei prieš tai buvo, nesvarbu kuo – pajamomis, darbuotojais ar klientų požiūriu!

 

 

 

Facebook Comments