PRIEMONĖS TAISYKLĖS

Pagal priemonę “Investicijos į miškininkystės technologijas” finansavimo gali kreiptis:
– Privačių miškų valdytojai;
– Savivaldybės;
– Labai mažos bei mažos įmonės užsiimančios miškininkystės ir medienos ruošos ir/arba medienos apdirbimo (perdirbimo) veikla, kuri turi būti numatyta įmonės įstatuose.

Remiamos šios veiklos:
1. Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas,miško medelynų įkūrimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
2. Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
3. Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 50 000 Eur

Pagal priemonę paramos intensyvumas iki 50 proc (jei prašoma paramos pagal 1 veiklą) ir iki 65 proc. (jei prašoma paramos pagal 2 ar 3 veiklos)

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Jeigu vykdoma pirmame punkte nurodyta veikla:
1. nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
   1.1. motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
   1.2. miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
   1.3. savikrovės priekabos;
   1.4. medvežiai;
   1.5. medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
   1.6. mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
   1.7. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
2. pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
   1.2.1. mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
   1.2.2. mobilios lentpjūvės;

Jeigu vykdoma antrame punkte nurodyta veikla:
1. nelikvidinės medienos sutvarkymas;
2. dirvos paruošimas;
3. sodmenų įsigijimas;
4. sodmenų transportavimas ir sodinimas;
5. sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai);
6. priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas;

Jeigu vykdoma trečiame punkte nurodyta veikla:
1. vidinės miškotvarkos projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas;
2. miško želdinimo ir žėlimo projekto (ų) (kaip savarankiškos investicijos) parengimas ar tikslinimas;

Taip pat tinkamos finansuoti laikomos bendrosios išlaidos:
1. Projekto paraiškos ir verslo plano parengimo išlaidos.
2. Projekto viešinimo išlaidos.

Visi projektai bus vertinami pagal gautus prioriteto balus, taikant šią skaičiavimo metodiką:
1. Pareiškėjas yra:
   1.1. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;
1.2. privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.
2. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
3. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
4. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.

5. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
6. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.

  6.1. iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;
  6.2. daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.
7. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų.
Tuo atveju, kai paramos paraiškoms skirtas vienodas atrankos balų skaičius, bet joms finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, reitinguojant pareiškėjus:

1. pagal pareiškėjus, kurie nėra gavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą
2. pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo, taip pat susirašinėjimo su NMA, projekto vertinimo metu kaina – 1 500 Eur*.

*UAB „Magvita” pasilieka teisę konkrečias kainas ir jų išdėstymą (išskiriant, arba ne “sėkmės mokestį”) derinti su konkrečiu klientu, atsižvelgiant į konkrečią jo situaciją.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments