KARVĖSParama smulkiems ūkiams bus skiriama ūkininkams, kurių ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija yra ne mažesnis kaip 4 000 EUR ir ne didesnis kaip 7 999 EUR. Standartinės produkcijos skaičiuoklę rasite ČIA Paramos gavėjo – smulkaus ūkininko – ūkio ekonominis dydis išreikštas standartine produkcija, iki kontrolės laikotarpio pabaigos, turi padidėti ne mažiau kaip 20 proc.

Didžiausia parama smulkiam ūkiui yra iki 15 tūkst. EUR. Parama išmokama ne mažiau kaip dviem etapais (80 ir 20 proc). Paskutinė dalinė išmoka išmokama su sąlyga, kad smulkaus ūkio verslo planas buvo sėkmingai įgyvendintas. Parama gali sudaryti iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
• nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;
• naujų įrenginių ir įrangos, pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
• bendrosios išlaidos;
• investicijos į smulkaus ūkio nematerialųjį turtą;
• ūkinių gyvūnų įsigijimas;
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas.

Pirmumo balai teikiami ūkiams kurie:
1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrus ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;
2. ūkis, paramos paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį ūkio ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:
2.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 20 balų;
2.2. 5000 Eur iki 5999 Eur – suteikiama 15 balų;
2.3. nuo 6000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;
2.4. nuo 7000 Eur iki 7999 Eur – suteikiami 5 balai;
3. pareiškėjo amžius – pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų;
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis:
4.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;
4.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų;
5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
5.1. jei daugiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
5.2. jei nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų;
6. jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse (pagal tuo metu galiojančius teisės aktus), suteikiama 10 balų.

Paraiškos gauti ES paramą smulkiam ūkiui bus renkamos 2016 m. spalio 10 – lapkričio 4 dienomis.

Paslaugos kaina – 700 Eur*.
*Paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo kaina priklauso nuo konkretaus projekto.

*Kaina priklauso nuo to ar pareiškėjas vedė tvarkingą buhalterinę apskaitą, kokio paslaugų paketo pageidauja (tik paraiškos, verslo plano ir susijusių dokumentų parengimo; projekto įgyvendinimo, galutinių ir kontrolinių ataskaitų teikimo), o taip pat kuriuo metu pareiškėjas į mus kreipiasi (kiek laiko lieka iki galutinio termino). Paprastai ši suma dalinama į du mokėjimus – parengus paraikšą ir gavus pranešimą apie gautą paramą. UAB “Magvita” pasilieka teisę konkrečias kainas derinti su konkrečiu klientu, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

Priemonės taisykles galite rasti čia

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments