Asbestinių stogų dangos keitimas

Screen-Shot-2014-02-03-at-12.19.04Nuo šių metų vasario mėn. 1 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.
Tinkami pareiškėjai – kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų.
Reikalvimai projektui:
– nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama paramos lėšomis, pareiškėjo valdomas teisėtais pagrindais;
– projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – sodo bendrija;
– pareiškėjas deklaruoja gyvenamąją vietą kaimo vietovėje;
– pareiškėjas užtikrina, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis paraiškos pateikimo metu deklaruoja gyvenamąją vietą ir t.t.
Paramos dydis – iki 2 000 Еur. Parama gali sudaryti 50 proc projekto vertės. (jeigu prašoma 2 000 Еur, dar 2 000 Eur būtina prisidėti nuosavomis/skolintomis lėšomis, neskaitant PVM).
Tinkamos išlaidos:
– asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugos;
– statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos (išvardintos taisyklių priede Nr. 2).
– kitos statybinės (stogo dangos keitimo) medžiagos, būtinos stogo dangai pakeisti.

Netinkamos finansuoti išlaidos:
– stogą laikančiosios konstrukcijos, stogo šiltinimo medžiagos arba medžiagos termoizoliaciniam sluoksniui įrengti;
– statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu ir t.t.
Visos išlaidos turi būti faktiškai patirtos, pagrįstos išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba kopijomis (parama statybinėms (stogo dangos keitimo) medžiagoms įsigyti negali viršyti skaičiuojamųjų statybinių (stogo dangos keitimo) medžiagų už  1 kvadratinį metrą stogo kainos, nurodytos Taisyklių 2 priede „Asbestinių (šlaitinių) stogų dangų pakeitimo medžiagų skaičiuojamosios kainos“).

Pirmumo balai nurodyti lentelėje:
Untitled

Kvietimo teikti paraiškas finansavimui:  2016-02-01 – 2016-03-31

Šiais metais asbestinių stogų dangos keitimui skirta 1 931 000 Eur, todėl gali būti finansuoti 9 65 projektai.

Paraiškos parengimo, projekto įgyvendinimo ir su tuo susijusių paslaugų kaina – 140 Еur.

Facebook Comments