Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ (Human resources Invest LT+)

3d stainless human social network as concept

PRIEMONĖS TAISYKLĖS

Priemonės tikslas – investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Galimi pareiškėjai –  užsienio investuotojas (įmonė) arba užsienio investuotojo (įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką (kai pareiškėjas yra užsienio investuotojas (įmonė).
Finansuojamos veiklos: investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Tinkamos išlaidos:
1. mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei pareiškėjas pats vykdo šio Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei pareiškėjas pats vykdo šio Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvoje ir į užsienį išlaidos;
4. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei pareiškėjas pats vykdo šio Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
5. įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei pareiškėjas pats vykdo šio Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
6. mokomų asmenų, kurie yra neįgalūs, apgyvendinimo išlaidos;
7. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, t. y. mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;
8. išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias mokomi darbuotojai dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos).
9. Netiesioginės išlaidos.

Paramos dydis – vienam darbuotojui (mokomam asmeniui) iki 3 000 Eur. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur, bet ne daugiau kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 30 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas iki 50 proc. + 10 proc. vidutinėms įmonėms; + 20 proc. labai mažoms ir mažoms įmonėms.
Projekto trukmė iki 36 mėn.
Finansavimo forma – negrąžintina subsidija

2015 metais, pirmuoju kvietimu planuojama paskirstyti 2 500 000 Eur

If you have any questions, please, don’t hasitate to ask: CEO Zaneta Intaite-Zilinskiene, tel.: +370 670 93796 or email: zaneta@magvita.lt

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

 

 

Facebook Comments