Smart invest LT+

ImperialComputing-103(1)--tojpeg_1414403785394_x2Paramos priemonės tikslas – pritraukti į Lietuvą kokybiškų užsienio investicijų MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis ir susijusiose srityse, siekiant ūkio transformacijos.
Tinkami pareiškėjai – užsienio investuotojo įmonės. Lietuvoje įsteigtas privatus juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė). 
Partneriai – privatieji juridiniai asmenys; mokslo ir studijų institucijos;
Tinkamos veiklos:
– tiesioginės užsienio investicijos į taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas;
– tiesioginės užsienio investicijos kuriomis kuriama naujos arba plečiama esamos įmonės MTEPI infrastruktūra;
– tiesioginės užsienio investicijos į veiklas, susijusias su procesų ir organizacinių inovacijų diegimu.
Tinkamos išlaidos:
– išlaidos, susijusios su MTEP veiklų vykdymu;
– išlaidos, susijusios su MTEPI infrastruktūros įsigijimu;
– išlaidos personalui;
– išlaidos priemonėms, įrenginiams, pastatams ir žemei, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui;
– išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; papildomos pridėtinės išlaidos ir kitos veiklos išlaidos, įskaitant išlaidas medžiagoms, reikmenims ir panašiems produktams, tiesiogiai susidariusios vykdant projektą.
Paramos dydis:
Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra nuo 3 000 000 Eur (trys milijonai eurų) iki 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

Finansavimo intensyvumas:
1 veiklai ir 2 veiklai iki 80 proc.: 50 proc. pramoniniams tyrimams; 25 proc. bandomajai taikomajai veiklai. Intensyvumas 10 proc. padidinamas vidutinėms įmonėms, 20 proc. mažoms įmonėms, 15 proc. už veiksmingą bendradarbiavimą BBIR nustatytomis sąlygomis;
3 veiklai iki 15 proc. didelėms įmonėms ir iki 50 proc. MVĮ (BBIR).

Projekto trukmė: 24 mėn. (taikoma 1 ir 3 veikloms); 36 mėn. (taikoma 2 veiklai)
Šiuo metu, pagal šią priemonę nėra aktualių kvietimų. 2015 metų pirmuoju kvietimu planuojama paskirstyti 10 000 000 Eur

Paraiškos projektams renkamos  iki 2016-04-11 16:00

If you have any questions, please, don’t hasitate to ask: CEO Zaneta Intaite-Zilinskiene, tel.: +370 670 93796 or email: zaneta@magvita.lt

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

Facebook Comments