Auditas pramonei LT

energy-efficient-house

PRATĘSTAS PARAIŠKŲ SURINKIMO TERMINAS!

Priemonės tikslas – skatinti įmones identifikuoti energijos vartojimo apimtis, nustatyti energijos vartojimo mažinimo galimybes ir numatyti atitinkamas priemones įmonių energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Galimi pareiškėjai – pramonės įmonės.
Vadovaujantis valstybės pagalbos taisyklėmis pagalba teikiama visoms įmonėms, įskaitant ir dideles įmones.
Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur (skaičiuojant už dvejus praėjusius finansinius metus).

Finansuojamos veiklos – energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse.
Tinkamos išlaidos – investicijos, susijusios su energetinio audito atlikimu.
Paramos dydis:
– iki 20 000 Eur jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje.

– iki 30 000 Eur jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje.
Finansavimo intensyvumas:
– 50 % didelėms įmonėms;
– 60% vidutinėms įmonėms;
– 70% labai mažoms ir mažoms įmonėms
Projekto trukmė – 6 mėn.
Finansavimo forma – negrąžintina subsidija
Daugiau informacijos ČIA
Paraiškos renkamos iki šių metų gruodžio 1 d.

Dėl detalesnės informacijos maloniai prašome kreiptis į direktorę Žanetą Intaitę-Žilinskienę, tel.: +370 670 93796 arba el. paštu: zaneta@magvita.lt

 

Facebook Comments