Standartinės produkcijos (SP) vertės skaičiuoklė

Skaičiuoklė parengta remiantis LR Žemės ūkio ministro įsakymu dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtintu  2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382 Vilnius

Prašome skaičiuoklėje vietoje kablelių naudoti taškus.

 

Facebook Comments