Nevyriausybinėms organizacijoms (VšĮ, asociacijoms ir pan.)

Aktualūs kvietimai:
– Europos socialinio fondo agentūra. 54+. Finansavimo tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, padidinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Tinkami pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos. DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA.
Socmin. Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursas.
Galimi pareiškėjai – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos. Didžiausia galima vienam projektui skiriama suma – 6 000 eurų. Galutinis paraiškų (ir prie jų pridedamų dokumentų) priėmimo terminas – iki 2016 m. birželio 6 d. (imtinai). DAUGIAU INFORMACIJOS ČIA.

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments